Predikant

ds. L.L.J. Webbink


M: 06-19 26 25 66
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

College van kerkrentmeesters 

Een imposante naam voor een prozaïsche taak. In twee steekwoorden kan worden aangegeven wat het College van kerkrentmeesters doet en wat haar missie is: 

Kerkenraad 

Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de kerkenraad, die bestaat uit (het college van) diakenen, (het college van) kerkrentmeesters, het consistorie (de ouderlingen), de predikant en de scriba.

 

Moderamen

Het moderamen fungeert als een dagelijks bestuur van de kerkenraad.

 

In het moderamen hebben de praeses / voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester zitting. 

Het moderamen vergadert doorgaans maandelijks, een week voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. De bijeenkomst van het moderamen wordt niet genotuleerd. In het moderamen wordt minimaal de agenda van de kerkenraadsvergadering voorbereid. 

 

Consistorie

Het consistorie noemen we in de kerk de vergadering van de predikant en de ouderlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente. Samen zijn zij ook verantwoordelijk voor het pastoraat, zowel

Interieurcommissie

De interieurcommissie bestaat uit: 

  • Maartje Hesseling – scriba
  • Bernard Lautenslager - ouderling
  • Anni Westerduin - gemeentelied
  • Ries van Hemert - lid beheercommissie
  • Henk van de Meent - lid beheercommissie
  • Willem van der Kwaak - koster
  • Jeroen Heitzman - architect

Diaconie 

De diaconie is een wijkdiaconie. Drie wijkdiaconieën van de twee Brongemeentes, de Goede Herderkerk , de Sionskerk en onze kerk vormen samen de Centrale Diaconie van de PKN-gemeente Alphen aan den Rijn – Oudshoorn/Ridderveld.

Beheercommissie

Teneinde de kerkrentmeesters te ontlasten heeft het College van kerkrentmeesters een Beheercommissie ingesteld.

De commissie adviseert over onderhoud en dient aanvragen in voor het verkrijgen van subsidie van het Rijk.

Beleidsplan 2017-2021 van de Oudshoornse Kerk

Beleidsdocumenten

De nieuwste jaarrekening van de kerk:

2022 Verkort overzicht jaarrekening 2022 Oudshoornse Kerk

Begroting OHK 2023

Het beleidsplan:

Privacyverklaring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Privacy verklaring