Stichting Vriendenkring Oudshoornse kerk

De Stichting Vriendenkring wil graag het gebouw kwalitatief aan de toekomst doorgeven. Zij wil het gebouw, dus niet zozeer de religie, méér in de belangstelling brengen van een groter publiek.

Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft bij akte van 19 februari 2008 opgesteld door notaris mevrouw mr. M.C. Rijnbeek te Alphen aan den Rijn als doelstelling de instandhouding van het rijksmonument de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn, gebouwd in de periode 1663 tot 1665, en het zich daarin bevindende monumentale orgel, alsmede alle aanhorigheden van de kerk, waaronder gebrandschilderde ramen.
Zij tracht haar doel te bereiken door de benodigde gelden in te zamelen voor alle noodzakelijke en/of wenselijke onderhoudswerkzaamheden.

De aangehorigheden van de kerk betreffen de deels 17e-eeuwse, deels 18e-eeuwse bankentuin, een preekstoel uit de stichtingstijd, een doophek uit 1914, een grafkelder uit de stichtingstijd, twee rouwborden, vier psalmborden, alsmede het avondmaalzilver.
De stichting is sinds 19 februari 2008 ANBI geregistreerd bij fiscaal nummer 8191 60 088.
Vanaf 1 januari 2012 is de Stichting tevens aangemerkt als culturele ANBI.


Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

  • Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek.
  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Stichting Vriendenkring zou graag het gebouw kwalitatief aan de toekomst willen doorgeven. Zij wil het gebouw, dus niet de religie, méér in de belangstelling brengen van een groter publiek. Zij wil het gebouw op die manier ook toegankelijker maken voor alle doelgroepen.

Daarbij zijn bijdragen van donateurs en sponsors, ook buiten de kerkelijke gemeente, zeer gewenst.
Zij kunnen deze overschrijven op bankrekeningnummer t.n.v.

Stichting Vriendenkring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn
ABN AMRO NL83ABNA.083.01.67.358

Bestuurssamenstelling en contactgegevens:

De heer W. van der Kwaak, voorzitter
Valeriusplein 166
2402 TR Alphen aan den Rijn
06-4342 2874

Mevr. L. van Donk-Marcin, secretaris
Alphen aan den Rijn
06 2074 6122
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De heer W.P.C. Tuijn, penningmeester
Barnsteenstraat 97
2403 BX Alphen aan den Rijn
06 5756 8775

W.J. van der Eijk, lid bestuur
Hogeveenseweg 49
2731 LB  Benthuizen


De heer J.B. Altona, lid bestuur
Hoorn 58
2404 HJ Alphen aan den Rijn

Beloningsbeleid:

  • De bestuursleden zijn vrijwilligers en verrichten hun werkzaamheden daarom onbezoldigd.
  • Zij ontvangen evenmin de zgn. vrijwilligersvergoeding.
  • Van de uitgeoefende activiteiten worden nieuwsbrieven gemaakt, zie kader rechts.

Beleidsplan:

Meer informatie leest u in het Beleidsplan 2021-2026 van de Stichting Vriendenkring Oudshoornse kerk.

Privacybeleid:

Stichting Vriendenkring is als onderdeel van de website van de Oudshoornsekerk onderhavig aan hetzelfde cookiebeleid zoals op deze website.
Voor de Stichting zelf geldt de volgende Privacyverklaring