Positie van de Oudshoornse Kerk

De geschiedenis:

In de eerste helft van de 17e eeuw kerkten de mensen van Oudshoorn in de dorpskerk van het naburige dorp Alphen. Het benoemingsrecht van de predikant was gezamenlijk toegewezen aan de beide ambachtsheren.

Toen die ruzie kregen vroeg de Oudshoornse ambachtsheer, Cornelis de Vlamingh van Oudshoorn, aan de Staten toestemming een eigen kerkelijke gemeente te vormen. In 1660 werd hem dat recht verleend. In 1665 kwam de bouw van de Oudshoornse Kerk, onder leiding van de Amsterdamse stadsarchitect Daniël Stalpaert, gereed. Het gebouw was en is erg belangrijk voor de kerkelijke gemeente.

In 1878 werd de vrijzinnige predikant ds. Kamp bevestigd. De kerkenraad was een aantal jaren eerder al in meerderheid vrijzinnig. Vanuit wijde omtrek lieten en laten vrijzinnigen hun kinderen hier dopen, en kwamen ze hier belijdenis doen.

In 1918 kwam de burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn tot stand. De Oudshoornse Kerk ging niet op in de kerkelijke gemeente Alphen a/d Rijn, maar bleef een zelfstandige kerkelijke gemeente Oudshoorn. Waarschijnlijk vanwege zijn vrijzinnige karakter. In Oudshoorn ging het vooral tussen vrijzinnigen en rechtzinnigen niet goed. Vooral rond de 10-jaarlijkse stemming met betrekking tot verkiezing van kerkenraadsleden werd felle strijd gestreden om omslag naar rechtzinnigheid te voorkomen. Pas onder ds. Cannegieter(1928-1948) werd de vrede getekend en mochten de rechtzinnigen een eigen predikant beroepen. Zij kerkten eerst in een gebouw in de Hooftstraat, en nu in de Sionskerk.

Vanaf de jaren 60 werden de weilanden rond de Oudshoornse Kerk volgebouwd. Enorme nieuwbouwwijken ontstonden : Ridderveld I en II. Er wonen nu zo’n 35.000 mensen. Natuurlijk zorgde dat ook voor een enorme aanwas van kerkleden. Er ontstonden nieuwe kerken in die wijken van midden-orthodoxse signatuur. De Oudshoornse Kerk was de moeder gemeente, maar de daarbij horende taken werden te omvangrijk.

In 1971 is toen een andere, unieke, constructie ontstaan in Oudshoorn- Ridderveld. Er werd een federatie opgericht van een samenwerkingsverband van drie wijkgemeentes, zowel hervormd als gereformeerd samen op weg. Dit werd de moedergemeente, met “de Bron”als multifunctioneel gebouw. Daarnaast werden de Oudshoornse kerk en de Sionskerk twee zelfstandige buitengewone wijkgemeentes.

Thans is de Oudshoornse Kerk even als de Sionskerk onderdeel van de PKN gemeente genaamd : Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn/Ridderveld. Zij zijn zelfstandige wijkgemeentes van Bijzondere Aard.

In 1979 is begonnen met een grote restauratie van de Oudshoornse Kerk. In 1983 was de restauratie gereed en is de kerk heropend door prinses Juliana.