Uit het kerkblad

 
Datum  
Predikant  
 
Bijzonderheid
Zondag 21 januari 
ds. M.M.Kwant  
Ontmoetingszondag, KiA, tienerbijeenkomst, Afscheid en Bevestiging ​ambtsdragers  
Zondag 28 januari
 dhr. B. Lautenslager

Vieren en doen

Bij de diensten.
Zondag 21 januari is het een Ontmoetingszondag. De kinderen van de Kids in Action en de tieners hebben ieder weer een eigen bijeenkomst. Op deze zondag nemen we afscheid van de ambtsdragers Peter van Essen en Bernard Lautenslager en zullen als ambtsdrager bevestigd worden: Ineke Roeland als ouderling met een speciale opdracht voor Oudshoorn, Arian Stijf als ouderling kerkrentmeester en Maarten Westerduin als ouderling voor het pastoraat.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het Onderhoud van de Oudshoornse Kerk en de tweede collecte voor het College van Kerkrentmeesters.
De bloemen in de dienst worden deze maand verzorgd door mw. van der Kooij. Op zondag 28 januari zal Bernard Lautenslager bij ons voorgaan. Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.

Agenda

Uitnodiging Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk

‘Graven in het verleden: dood, begraven en gedenken door de eeuwen heen’.
 Gastspreekster: mw. Sophie Oosterwijk  

Donderdag, 25 januari 2018 van 20:00 0 22:00 uur
Plaats: zaal achter de Oudshoornse Kerk
Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn

Toegang voor niet leden bedraagt: € 5,00 De middeleeuwen worden vaak geassocieerd met het motto memento mori (gedenk te sterven). Daarmee wordt het beeld opgeroepen van een maatschappij die geobsedeerd was door de dood. Ook in de grafkunst wordt deze ‘macabere’ fascinatie verbeeld, zoals in de zogenaamde kadavermonumenten, bijvoorbeeld in de kerk van Vianen. Toch kunnen de Middeleeuwen niet werkelijk zo morbide geweest zijn als hierboven geschetst, want de dood werd gezien als een wedergeboorte naar een beter leven in het hiernamaals. Wel moest men zich daarop goed voorbereiden door middel van een deugdzaam leven, goede werken en veel gebeden om het latere verblijf in het vagevuur zoveel mogelijk te bekorten. Grafteksten bevatten vaak de tekst ‘Bidt voor de ziel’ – iets dat verdween met de Reformatie. Begraven in de kerk bleef echter gebruikelijk voor wie het zich kon veroorloven, en wie het kon betalen koos een indrukwekkende gebeeldhouwde steen of – nog beter – een grafmonument. Grafzerken en -monumenten werden ook dikwijls al tijdens het leven besteld: de sterfdatum werd later wel ingevuld, hoewel dit niet altijd gebeurde. En recycling was ook een bekend fenomeen, want graven en grafzerken werden vaak hergebruikt: ook na de Reformatie. Achter zelfs een simpele grafzerk kan dus een heel verhaal schuilgaan.

 

 

Een monument vraagt aandacht en onderhoud

Er werden onlangs nog nieuwe loodaansluitingen aangebracht, de lekkage is verholpen!
Tevens kwam er een nieuwe gootafvoer en een nieuwe kap op de ventilatie dakdoorvoer.

20 december 2017

Maar er is in 2017 zoveel meer gedaan...meer over het onderhoud

 

 
 
 

Beleidsplan 2017-2021 van de Oudshoornse Kerk

Het nieuwe beleidsplan is klaar.

De ondertitel: Waardevol verbinden.

 

Ga naar het beleidsplan