Uit het kerkblad 

datum                         predikant     
zondag 18 maart        ds. A.H. Frölich
zondag 25 maart        ds. M.M. Kwant   Voorjaarsdienst, Ontmoetingszondag met KIA en tieners

Vieren en doen

Bij de diensten.

Zondag 18 maart Op deze zondag zal ds. Henry Frȍlich bij ons voorgaan.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie en wel voor het eigen diaconaal project: Het Diaconaal Centrum “De Bakkerij” in Leiden.

Op zondag 25 maart is het Palmpasen en wordt er een Voorjaarsdienst gehouden. Evenals bij de Herfstdienst veranderen we de kerk in een gezellige ontmoetingsruimte, beginnen we om 10 uur met een kopje koffie en houden we om 10.30 uur een korte dienst. In de dienst zullen de kinderen weer met hun zelf gemaakte Palmpaasstokken door de kerk lopen waarbij we een voor die dag toepasselijk lied zingen. Het NPB Koor het Ensemble zal medewerking aan de dienst verlenen. Na afloop wordt u nog een kopje koffie met cake aangeboden en een glaasje wijn of fris. Om 12.30 uur hopen we deze ochtend af te ronden.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie, ten behoeve van de Paasgroetenactie. 


Agenda
15 maart 20.15 uur    Concert Cornelis de Vlaming
16 maart 19.30 uur    Lezing Frits de Lange in de Geertekerk in Utrecht
21 maart 17 – 19 uur  Hof van Eten
22 maart 10 uur       Mattheuskring
22 maart 20 – 22 uur  Vrijzinnige Studiekring
24 maart 19.30 uur    Concert Cornelis de Vlaming – Apollo Ensemble
29 maart 19.30 uur    Witte Donderdag Dienst van Schrift en Tafel
30 maart 19.30 uur    Goede Vrijdag Avondmaal + Kruisweg
31 maart 21.00 uur    Paaswake
1 april 10 uur        Pasen Gezinsdienst
4 april 10 – 12 uur   Ontmoetingsochtend

Uitnodiging Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk

‘Als je niet meer beter wordt’.
Gastspreekster: mw. Cisca peters  

Donderdag, 22 maart 2018 van 20:00 0 22:00 uur
Plaats: zaal achter de Oudshoornse Kerk
Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn

Toegang voor niet leden bedraagt: € 5,00 Welke vragen komen er op je pad als je niet meer beter wordt, als je levenseinde in zicht komt? Dat kunnen er veel zijn: Hoe zit het nou eigenlijk met euthanasie in Nederland en wat is het verschil met palliatieve sedatie? Welke procedures moeten bij euthanasie doorlopen worden, hoe zit dat met de SCEN-arts en hoe kijken wij aan tegen euthanasie bij onszelf en de mensen om ons heen? Wat is belangrijk om te weten in een gesprek met de huisarts en wat is er aan wilsbeschikkingen en formulieren te vinden? Hoe bereid ik mijzelf voor op zo’n situatie en waar moet ik dan aan denken? Wat is kwaliteit van leven en wat is goede zorg? Hoe kun je nu al kijken naar je eigen levenseinde? Hoe is het in Nederland geregeld rondom palliatieve zorg? Welke rol speelt de levenseindekliniek in Nederland bij euthanasieverzoeken? Wat verstaan wij onder voltooid leven? Waaruit bestaat het burgerinitiatief voltooid leven? Hoe kijken wij vanuit de vrijzinnige levenshouding aan tegen euthanasie en voltooid leven? Rondom deze vragen geeft Cisca Peters een interactieve lezing waarin veel elementen van communicatie rond het levenseinde de revue zullen passeren aan de hand van videobeelden en voorbeelden uit de praktijk. Daarbij maakt zij gebruik van haar ervaring binnen haar eigen praktijk in de palliatieve zorg voor patiënten met de spierziekte ALS en als verpleegkundig consulent in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de lessen communicatie in de palliatieve zorg die zij geeft aan thuiszorgteams over dit onderwerp. Bovendien is zij consulent euthanasie binnen de levenseindekliniek.