Uitnodiging Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk

‘Muziek en mystiek’
Gastspreker: dhr. Ivo de Jong  

Donderdag, 28 maart 2019 van 20:00 - 22:00 uur
Plaats: zaal achter de Oudshoornse Kerk
Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn

Toegang voor niet leden bedraagt: € 5,00

Ivo de Jong betrekt hij alle soorten van muziek en alle grote religies in zijn voordracht. Hij neemt ons mee langs o.a. Bach, de Psalmen, Van Morrison en Bob Marley. Het woord mystiek komt van het Griekse werkwoord ‘muein’, wat betekent: zwijgen. Zwijgen als de grondhouding voor luisteren. Mystiek is zwijgen, wachten, luisteren – ontmoeten van het grote andere.

 

Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten

Op zondag 17 maart lezen we het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. Thema in de Veertigdagentijd is: het grote verhaal van de hoop tegenover de uitzichtloosheid in het lijden dat er is. Dit verhaal van de verheerlijking is daar een voorbeeld van. Jezus wordt door Mozes en Elia bemoedigd om vol te houden op de weg die hij gekozen heeft, ook al gaat die uitlopen op lijden en dood.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor de energielasten en de tweede collecte voor de Diaconie.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Hans Altona.

Op zondag 24 maart gaat Bernard Lautenslager bij ons voor in de dienst.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.