Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. M.M. Kwant

mei
zondag
23
zo, 23. mei 2021, 10:00 h
Pinksteren/afscheidsdienst

ds. D. Dijk

mei
zondag
30
zo, 30. mei 2021, 10:00 h

ds. P. van Dijk

juni
zondag
6
zo, 6. juni 2021, 10:00 h

Vieren en doen

 

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via: www.ohklive.nl

 

Zondag 9 mei

In deze dienst zal Jozefien Anna van de Velde gedoopt worden, de dochter van Pascal en Veronique van de Velde. De vreugde om het leven staat in de dienst centraal en we lezen hierover in het Bijbelboek Prediker, waar Prediker zegt dat we van het leven moeten genieten. Pascal en Veronique zullen allebei ook muzikale medewerking aan de dienst verlenen. In de (online) dienst wordt nog niet gecollecteerd. Toch heeft de kerk uw giften hard nodig. Wij vragen u vriendelijk uw gaven over te maken. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en voor de Diaconie. De bloemen worden deze zondag verzorgd door Margriet Zondervan.

 

Zondag 16 mei

Op deze zondag hoopt ds. Henk Hartogsveld bij ons voor te gaan in de dienst.

De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en voor het Orgelfonds. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank! De bloemen worden deze zondag verzorgd door de fam. van Elk.

 

Omzien naar elkaar

In de dienst van 25 april hebben we de rouw in de kerk gebracht voor een aantal gemeenteleden die in de afgelopen periode zijn overleden. Er waren een aantal nabestaanden aanwezig die de steen met de naam van de overledene erop op de gedenktafel hebben gelegd.

In de afgelopen week is Tineke van der Kwaak weer thuis gekomen en ook Paul hoopt binnenkort naar huis te gaan. We wensen hen allebei veel sterkte toe en een voorspoedig herstel.

Op dinsdag 27 april is na een kort ziekbed ons oudste gemeentelid mw. N. Flaman-van Vierzen overleden op de leeftijd van 98 jaar. Op maandag 3 mei heeft de afscheidsdienst en de begrafenis, geleid door ds. Dick Peters, in besloten kring plaatsgevonden. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

 

Jubilea

Op dinsdag 18 mei zijn dhr. en mw. In ′t Veld-Tuijn, Castellumstraat 23, 2405 CB Alphen aan den Rijn, 55 jaar getrouwd.

Op donderdag 20 mei zijn dhr. en mw. Groen in ′t Wout-Verburg, Thorbeckeplein 46, 2406 CZ Alphen aan den Rijn, 45 jaar getrouwd. Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

 

Bestuur en beleid

Bloemen uit de dienst

Op zondag 25 april zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente aan Ad Hesseling meegegeven.

 

Op zondag 2 mei zijn de bloemen met een hartelijke groet naar Paul en Tineke van der Kwaak gebracht.

 

Giften

Bij een aantal huisbezoeken mocht ik € 125,- voor de kerk ontvangen. Voor al uw giften hartelijk dank.

 

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

 

Met een hartelijke groet
Marijke Kwant