Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. M.M. Kwant

februari
zondag
28
zo, 28. februari 2021, 10:00 h

ds. M. Hofman

maart
zondag
7
zo, 7. maart 2021, 10:00 h

ds. M.M. Kwant

maart
zondag
14
zo, 14. maart 2021, 10:00 h
Voorjaarsdienst

Vieren en doen

Zondag 28 februari

Het thema voor de Veertigdagentijd en Pasen is: Een spoor van liefde. Het is het thema dat door Bible Basics wordt aangereikt en dat ook door de Kids in Action wordt gevolgd. We lezen verhalen van liefde en aandacht uit het Johannes Evangelie over Jezus’ laatste week.

Deze zondag lezen we het verhaal van de voetwassing en Jezus’ oproep aan zijn discipelen om zijn voorbeeld te volgen en ook elkaars voeten te wassen. Het is een oproep om voor elkaar het werk te doen dat het minste in aanzien staat. Ook wij horen die oproep en we kunnen ons afvragen of we dit kunnen en of we dit willen. Zo dienstbaar aan elkaar te zijn.

In de (online) dienst wordt nog niet gecollecteerd. Toch heeft de kerk uw giften hard nodig. Wij vragen u vriendelijk uw gaven over te maken. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw en voor de Diaconie.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Janneke Verleng.

 

Zondag 7 maart

Op deze zondag is er een themadienst en gaat ds. Menno Hofman bij ons voor. Het thema is: alledaagse dingen. Hoe gaan we om met alle invloeden die van buiten op ons af komen? Zoals de invloed van onze familie, van ons werk, van het verkeer. Hoe blijven we gezond, weerbaar en actief en hoe kan de kerk ons hierbij steunen?

De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor de energielasten en voor de Diaconie. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!

Deze maand worden de bloemen verzorgd door Hans Altona.

 

Terugblik, zondag 14 februari

Deze zondag hadden we weer wat tegenslag. De video opname kon niet direct worden uitgezonden, maar omdat er wel een opname was gemaakt was die later gelukkig nog wel terug te zien. Ook de uitzending via de kerkomroep liet te wensen over.

Daarbij was ook nog de kachel kapot en was het in de kerk slechts een graad of 10. Ik hoorde dat in de Oude Kerk in Amsterdam de temperatuur -1 was geweest, dus het kan altijd nog erger.

Om de video opname te bekijken kunt u nu dus direct of later inloggen via de link: www.ohklive.nl.

 

Agenda

9 maart 2021          20 uur           Kerkenraad

 

Feest van de Geest

Ook dit jaar kan het Feest van de Geest helaas niet doorgaan vanwege de Corona maatregelen. Het zal weer een jaar opschuiven en hopelijk lukt het om er dan in 2022 een prachtig Feest van de Geest van te maken.

 

Kerk in Uitvoering nr. 1-2021

Kopij graag inleveren op uiterlijk 11 maart a.s. De kopij kan worden ingeleverd bij Arjanne Nooitgedagt. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag het bestand in Word aanleveren met lettertype Arial en lettergrootte 14

 

Omzien naar elkaar

 

Op dit moment hebben Tineke en Paus van der Kwaak allebei Corona en ligt Paul aan de beademing in het LUMC. We hopen dat beiden snel op zullen knappen en wensen hen veel sterkte en beterschap toe.

Mw. Atie Croon heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen maar mocht intussen weer thuis komen. Ook haar wensen we een goed herstel verder toe.

 

Bestuur en beleid

Bloemen uit de dienst

Op zondag 14 februari zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Ankie Uljee gebracht vanwege haar activiteiten bij de ontvangst in de kerk.

Omdat de kerkdienst op 7 februari vanwege het slechte weer niet door kon gaan was er nog een bos bloemen die we naar Ilona Mulder hebben gebracht vanwege haar activiteiten bij de Kids in Action leiding.

 

Op zondag 21 februari waren er ook twee bossen bloemen en deze zijn met een hartelijke groet van de gemeente naar Jessica van der Kwaak en naar Annelies Speekenbrink gebracht vanwege hun activiteiten bij de Kids in Action leiding.

 

Giften

Via mw. Bruinenberg is een gift van € 5 ontvangen. Voor al uw giften hartelijk dank.

 

Diaconale collecten.

De diaconie mocht in de maand november aan totale collecte-opbrengsten ontvangen: € 950,00 en in de maand december € 475,00, inclusief de 2 na te melden ontvangen bedragen.

Voor de Lisette Vroege Stichting mocht de diaconie €  310,00 ontvangen en voor de Stichting Kolewa € 275,00.

De diaconie is zeer verheugd over en dankbaar voor deze ontvangsten.

 

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

 

Met een hartelijke groet

Marijke Kwant