Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. J. Delhaas

augustus
zondag
1
zo, 1. augustus 2021, 10:00 h

ds. M. Walburg

augustus
zondag
8
zo, 8. augustus 2021, 10:00 h

ds. S. v. Zeeland-v. Cass…

augustus
zondag
15
zo, 15. augustus 2021, 10:00 h

Vieren en doen

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via: www.ohklive.nl 

 

Corona

Het zijn nog steeds onzekere tijden, maar als we goed blijven opletten kunnen we toch wel iets meer. Het was fijn om afgelopen zondag weer veel gemeenteleden te kunnen begroeten. Het ingetogen meezingen moeten we nog een beetje oefenen. We hebben zo lang niet gezongen dat het wel lijkt of we het niet meer kunnen.

 

Startzondag

Op zondag 26 september willen wij onze startzondag met elkaar vieren. Op deze zondag zou er ook “een Preek van de Leek” zijn, maar de commissie die deze dienst organiseert durft het nog niet aan. We ontvangen dan echt heel veel mensen omdat we dienst samen met de Remonstrantse gemeente organiseren, het leek de commissie niet  verstandig dit te gaan opstarten nu de coronaregels nog steeds van kracht zijn.

Voor de startzondag hebben we het thema gekozen: “Wanneer start jouw zondag?”

Nadere informatie volgt.

 

Zondag 18 juli

Op deze zondag hoopt ds. Delhaas bij ons voor te gaan in de dienst.

Het fysiek collecteren durven we nog niet aan, daarom vermeld ik u dat de eerste collecte bestemd is voor de kerkrentmeesters en de opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de diaconie.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Edwin en Anja Baerveldt.

 

Zondag 25 juli

Op deze zondag hoopt ds. Verburg bij ons voor te gaan in de dienst.

De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor de kosten van het onderhoud Kerkgebouw en de 2e collecte is voor de Diaconie. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!

 

Koffieochtenden

Op14 juli starten de maandelijkse ontmoetingsochtenden weer. De eerste keer zal er nog geen spreker zijn want we denken dat u elkaar heel veel te vertellen hebt.

U bent welkom om 10.00 uur in de achterzaal van de kerk.

 

Omzien naar elkaar

We denken aan de mensen die een naaste hebben verloren, met de zieken, met die mensen die weten dat ze niet meer beter worden.

Vergeet elkaar niet.

Op 1 juli 2021 is, op de leeftijd van 90 jaar, overleden meneer L. Borst, Brabantstraat 300. Wij wensen allen die rouwen om zijn heengaan veel sterkte in deze tijd.

 

We kregen ook een bedankje binnen:

Van Paul en Tineke van der Kwaak: “Beste mensen in en rond de Oudshoornse kerk.  Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de mooie kaarten en andere blijken van medeleven tijdens ons verblijf op de intensive care van het LUMC en daarna. 

Deze attenties maakte het voor ons beide dragelijk de behandelingen te ondergaan. 

Ook willen we namens Merel en Niels iedereen bedanken die hun ondersteund hebben middels kaarten en bloemen. Ze hebben het zwaar gehad maar hebben het graag gedaan. De beloning is dat we nu weer met z'n vieren de goede dingen van het leven kunnen vieren. 

We hopen weer snel actief te kunnen gaan deelnemen aan de kerkelijke activiteiten. 

Met vriendelijke groeten, Tineke en Paul.”

 

Wat fijn was het dan ook ze afgelopen zondag weer in de dienst te mogen begroeten.

 

Bloemen uit de dienst

Op zondag 4 juli zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar Annefleur Bolt gebracht, zij is geslaagd voor haar middelbare school.

 

Op zondag 11 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevr. Riet Blom in het Ericapark gebracht.

 

Uit de agenda:

Op woensdag14 juli vergadert de kerkenraad

 

Bestuur en beleid

 

Giften

 

Trudy de Raat ontving bij een huisbezoek € 10,= voor de werkgroep aandacht.

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

 

Met een hartelijke groet

Maartje Hesseling, scriba