Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. M.M. Kwant

september
zondag
27
zo, 27. september 2020, 10:00 h
Beste mensen van de Oudshoornse Kerk, Afgelopen zondag was het de Startzondag met als thema: het goede leven. We hebben het met elkaar erover gehad wat het goede leven voor ons inhoudt en dat hebben we op blaadjes geschreven en die in een boom gehangen. De boom is nog te bewonderen in de kerk. Maa…

ds. M. Opgelder

oktober
zondag
4
zo, 4. oktober 2020, 10:00 h

ds. M.M. Kwant

oktober
zondag
11
zo, 11. oktober 2020, 10:00 h
Ontmoetingszondag & Kids In Action  

Vieren en doen 

Bij de diensten
U bent van harte welkom in de kerkdiensten. We houden ons nog steeds aan de 1,5 meter afstand van elkaar (uiteraard mogen echtparen naast elkaar zitten) en aan het reserveringssysteem. Voor de kerkdiensten kunt u zich per week, tot zaterdagochtend 12.00 uur bij de scriba opgeven per mail of telefoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  telefoon: 06-23189584. Ook de autorijdienst is weer van start gegaan, zodat u opgehaald kunt worden, wanneer u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen. Én na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de achterzaal.

De kerkdiensten kunt u online volgen: U kunt live of achteraf luisteren via Kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10285.

Ook kunt u live of achteraf kijken op het youtube kanaal van de Oudshoornse Kerk. In de weekbrieven en op de website staat de link naar dit youtube kanaal vermeld.

Bijzondere diensten in het najaar
De Preek van de Leek op zondag 27 september gaat niet door vanwege de Corona-maatregelen. We kunnen op dit moment niet meer dan 70 mensen in de kerk ontvangen. We hopen dat die volgend jaar gehouden kan worden.
De Herfstdienst van 11 oktober is verschoven naar 8 november. De kerkenraad bezint zich er nog op hoe deze dienst ingevuld kan worden.
Er zal geen Opa/Oma dienst gehouden worden.
Op 11 oktober, 8 november, 22 november en 13 december is het een Ontmoetingszondag waarop de KiA ook bij elkaar komt.

Zondag,27 september
Vorige week was het de Startzondag en hebben we nagedacht over wat het goede leven voor ons is. We kunnen de vraag “wat is het goede leven” ook anders lezen nl. hoe leven we het goede of waarom zouden we het goede moeten leven?
Over die vraag gaan we zondag nadenken. We horen eerst wat Mozes daarover zegt en vervolgens hoe Jezus dat interpreteert.
In deze dienst zullen we mw. Bilderbeek herdenken, die kort geleden is overleden.
In de (online) dienst wordt nog niet gecollecteerd. Toch heeft de kerk uw giften hard nodig. Wij vragen u vriendelijk uw gaven over te maken. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en voor de Diaconie.
De bloemen worden deze maand verzorgd door Willem en Jolanda van der Eijk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de zaal.

Zondag, 4 oktober
In deze dienst gaat Maria Opgelder bij ons voor.
De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en voor de Voedselbank, een project van de gezamenlijke Diaconieën, rekeningnr. NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.
Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!
De bloemen worden deze zondag verzorgd door Arian Stijf.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de zaal.

Agenda      
Donderdag 24 september 20 – 22 uur  Vrijzinnige (Studie)kring
Zondag 27 september       14.30 uur      Fancy Fiddlers
Woensdag 7 oktober          10 – 12 uur  Ontmoetingsochtend met Simon Stelling

Ontmoetingsochtend
Op woensdag 7 oktober is Simon Stelling bij ons te gast en zal hij voor ons op het orgel spelen. Hebt u nog speciale verzoeknummers dan kunt u die doorgeven aan ondergetekende, dan zal hij daar vast rekening mee houden.
Om 10 uur staat de koffie klaar.
Van harte welkom!

Vrijzinnige Studiekring
Donderdag, 24 september 2020; 20 -22 uur.
dhr. K. (Klaas) Driebergen met als onderwerp ‘Bommel en de Bijbel’
Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste. In zijn lezing gaat Klaas Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen.

Jubileumconcert

 

FANCY FIDDLERS
o.l.v. Coosje Wijzenbeek
Zondag 27 september 2020 – Aanvang 14.30 uur – Deur open vanaf 13:45 uur

Met gepaste trots kunnen wij aankondigen dat de Fancy Fancy Fiddlers voor de 10e keer ons concertseizoen met een feestelijk jubileumprogramma openen.
Deze talenten hebben afgelopen zomer hard gewerkt aan een programma waarmee zij u deze middag zullen verrassen.
Een selectie van de Fancy Fiddlers spelen in afwisselende bezettingen en laten u deze middag genieten van een mooi en sprankelend programma. De introductie wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Coosje Wijzenbeek.
Informatie en kaartverkoop
Corona-veiligheidsmaatregelen
Om de concerten veilig te kunnen laten plaatsvinden, zullen de Covid-19 richtlijnen van het RIVM c.q. de overheid strikt worden gevolgd. De Oudshoornse kerk is zo ingericht dat aan de door de voorgeschreven maatregelen wordt voldaan.

Kerk extra vroeg open
De genomen veiligheidsmaatregelen vragen extra tijd om tijdig bij uw zitplaats te komen. De kerk gaat daarom vroeger open dan u gewend bent namelijk om 13:45 uur. Voor een vlot verloop verzoeken wij u vriendelijk de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.
Toegangskaarten
Kaarten kunt u vooraf bestellen:
- via onze website: www.cornelisdevlaming.nl of
- per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ATTENTIE: Losse kaartverkoop aan de zaal op de middag zelf is vanwege de Corona-maatregelen helaas niet mogelijk.

Omzien naar elkaar

De fam. van Elk heeft een moeilijke tijd achter de rug vanwege de gezondheid van René. Zij zijn dankbaar voor de goede uitslag die zij nu mochten ontvangen.
We leven mee met Janny Tabernée vanwege haar gezondheid.
We willen alle zieken en alle mantelzorgers veel sterkte toewensen. 

Bestuur en beleid

Bloemen uit de dienst
Op zondag 13 september zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de familie Cournil gebracht vanwege hun actieve bijdrage aan de tuin van de kerk.

Op zondag 20 september zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. van Elk gebracht.

Giften
Ontvangen via mw. de Raat een gift van € 50 en van € 20. Zelf mocht ik bij een bezoek een gift van € 10 en van € 20 ontvangen. Voor al uw giften hartelijk dank. Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

Met een hartelijke groet,
ds. Marijke Kwant

_paq.push(['setTrackerUrl', u+'matomo.php']); _paq.push(['setSiteId', '2']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'matomo.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();