Kerkdiensten kunt u sinds kort ook op video zien

Kerkdiensten op video

Net binnen

Van Dhr. L. Bouke van der Meer (lid van de Vrijzinnig Oudshoornse Gemeente) kregen wij een interesant artikel uit de Viersporng over De personificaties in de glazen van de Oudshoornsekerk.

Personificaties glazen Oudshoornsekerk

Kerk zijn in tijden van Corona

De kerkdiensten van de Oudshoornse Kerk worden wel gehouden alleen in een lege kerk, zodat ze online mee te beleven zijn.

U kunt live of achteraf luisteren via Kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10285.
Ook kunt u live of achteraf kijken op ons Youtube-kanaal
We kunnen op deze manier de onderlinge band zoveel mogelijk in stand proberen te houden.
Bijeenkomsten, vergaderingen, ontmoetingen en bezoekwerk kunnen helaas niet doorgaan.
Laten we proberen om via mail, app of de telefoon met elkaar verbonden te blijven.

Uit een gedicht van de Ierse monnik Richard Hendrick OFM

Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd 
een wedergeboorte van liefde zijn.

Veel sterkte in deze moeilijke tijd,

ds. Marijke Kwant

Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten.

Voorlopig zullen de kerkdiensten alleen online mee te beleven zijn:
U kunt live of achteraf luisteren via Kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10285.
Ook kunt u live of achteraf kijken op een youtube kanaal. Op de website van youtube kunt u Oudshoornse Kerk intypen en de diensten komen tevoorschijn.
In de weekbrieven en op de website staat ook de link naar dit youtube kanaal vermeld. U hoeft er alleen maar op te klikken om het internet op de goede plek te laten openen en de opnames te zien.

De kerkenraad zal zich bezinnen hoe de kerkdiensten gehouden kunnen worden nu de regels wat versoepelen. Wel zal de 1,5 meter norm nog gehandhaafd blijven vandaar dat er gekeken zal worden hoe we met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen de deelnemers een kerkdienst kunnen houden met elkaar.
Zodra hierover meer bekend is zult u horen hoe dit zal gaan.

Zondag 24 mei
In deze dienst gaat Bernard Lautenslager bij ons voor.

Zondag 31 mei
Het is de zondag van Pinksteren en ook deze dienst zullen we nog online met elkaar moeten vieren. De dienst staat in het teken van leven uit de Geest. Wat is dat en hoe doe je dat? 50 dagen na Pasen wordt Pinksteren gevierd op dezelfde dag dat het volk Israël het Wekenfeest viert. Wat vieren zij op dit feest en is er verband tussen ons Pinksteren en het Joodse Wekenfeest? Leven in vrijheid dat is hierbij het leidende thema en de vraag wat leven in vrijheid inhoudt.

In de onlinediensten kan er niet gecollecteerd worden. Toch heeft de kerk uw giften hard nodig. Daarom hier de rekeningnummers van de Kerkrentmeesters en van de Diaconie:
Ned.Herv.Gem. van Oudshoorn: NL02INGB 0000 0731 22 (kerkrentmeesters)
Diaconie Oudshoornsekerk        : NL85RABO 0373 7387 49

Agenda
Iedere woensdag is de kerk van 11 tot 12 een uurtje open. Er is dan gelegenheid een kaarsje aan te steken, even bij te praten met de predikant of om er gewoon even te zijn. Zelf ben ik aanwezig en Ad Hesseling speelt op het orgel of op de vleugel. Ook hierbij zullen we ons aan de richtlijnen van de overheid houden.
Alle overige bijeenkomsten zijn afgelast. 

Omzien naar elkaar

Op donderdag 14 mei is Nel Hogenes overleden. Op woensdag 20 mei heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in kleine kring in de Aula van de Oosterbegraafplaats. We willen haar familie veel sterkte toewensen met dit verlies.

Jubilea
Op 12 mei waren dhr en mw. Karsemeijer, Juweelstraat 70, 2403 BM Alphen aan den Rijn, 60 jaar getrouwd.
Op 23 mei zijn dhr en mw van der Kwaak – van der Kleijn, Valeriusplein 166, 2402 TR Alphen aan den Rijn, 45 jaar getrouwd.
Beide echtparen van harte geluk gewenst met dit jubileum.

In memoriam Nel Hogenes
Op donderdag 14 mei is Nel Hogenes - Blom overleden op de leeftijd van 78 jaar.
Zeven jaar geleden heeft Nel borstkanker gehad, maar daar was ze goed van hersteld. Daarna heeft ze nog een aantal gezonde jaren gehad tot vorig jaar de kanker terug was en het einde van haar leven in zicht kwam.
Na de dood van haar man Gerrit in 2014 heeft ze de volkstuin, waar ze altijd met zoveel plezier naar toe gingen, weg moeten doen. Daarna werd het stiller om haar heen en vooral de winteravonden en –nachten vielen haar zwaar.
In de laatste periode van haar leven, voordat ze weer ziek werd, ging ze nog vaak met veel plezier samen met een buurvrouw mee met de uitstapjes die georganiseerd werden door Tom in de buurt.
Ook bezocht ze samen met haar broer Henk zondags trouw de kerkdiensten in de Oudshoornse Kerk. Daar ontmoette zij oude bekenden uit de Gnephoek, waar Gerrit als kind was opgegroeid.
Zelf kwam ze oorspronkelijk uit de Hoorn en haar man Gerrit had ze leren kennen omdat hij bevriend was met haar broers. Het was een hechte familie die ook later nog veel samen optrok en met elkaar op vakantie ging.
Zelf heb ik Nel leren kennen als een dappere en bescheiden vrouw met een opgeruimd karakter. We zullen haar missen en ook haar familie, die zoveel voor haar heeft gedaan en haar, zeker in de laatste periode van haar leven, heeft ondersteund, zal haar missen. Hen wil ik veel sterkte toewensen met de lege plek in hun midden.
ds. Marijke Kwant

Bestuur en beleid

Bloemen uit de dienst

Op zondag 10 mei zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente ter bemoediging naar mw. Vliegenthart gebracht vanwege haar verhuizing naar het Rietveld.

Op zondag 17 mei zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente ter bemoediging naar mw. van der Louw gebracht.

Met een hartelijke groet
ds. Marijke Kwant