Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten

Zondag 12 mei gaan we in de dienst nadenken over de goede herder. Dit n.a.v. uitspraken van Jezus dat hij de goede herder is. Ook Psalm 23 hoort daar bij. En we kijken naar enkele beelden en afbeeldingen van de goede herder. Een populair thema dat veel werd afgebeeld in de eerste christelijke gemeentes. Er zal muzikale medewerking aan de dienst worden verleend door Pascal van de Velde (trompet) en Veronique Voorn (bügel). Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor het Orgelfonds. De bloemen worden deze maand verzorgd door de fam. van Elk.

Zondag 19 mei gaat ds. Mariska Kloppenburg bij ons voor. Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de gezamenlijke Diaconieën en wel voor het vluchtelingenwerk.

 

Agenda

16 mei 10 uur    Mattheuskring
16 mei 20 uur    Vrijzinnige Studiekring – jaarvergadering
20 mei 20 uur    Vergadering Liturgie Commissie
22 mei 11-14 uur Voorjaars (voorheen senioren) bijeenkomst

Jongerenreis naar Taizé 20-28 juli

Parochie Heilige Thomas organiseert deze zomer samen met parochie Sint-Maarten uit Zeist een reis naar Taizé in Frankrijk voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar.  Taizé is een broedergemeenschap waar jaarlijks vele tienduizenden jongeren uit de hele wereld naar toe gaan. De sfeer en de gesprekken met mensen uit de hele wereld maken Taizé uniek! Meer informatie