Muziek tijdens de kerkdiensten

De wijkgemeente Oudshoornsekerk streeft ernaar de liturgie van de zondagse diensten te verrijken met functionele muzikale bijdragen.
Het orgel wordt beurtelings bespeeld door 2 eigen organisten. 

Daarnaast is er een cantorij van gemeenteleden die op gezette tijden meewerkt aan de diensten. 
Dat gebeurt door het voorzingen van nieuwe of nog onbekende liederen, zodat de gemeente daar vertrouwd mee kan raken.
Maar ook het zingen van responsies als Kyrie en Gloria neemt de cantorij vaak voor haar rekening. Voor bijzondere diensten studeert de cantorij ook wel andere muziek in, zoals koralen uit verschillende Passionen, bescheiden motetten en eigentijdse liturgische muziek. Bij dit alles nodigt onze Wijkgemeente in de Adventstijd en de Kerstdagen, de Stille Tijd en Pasen vaak instrumentalisten en solozangers uit om de diensten op te luisteren met hun muziek. 
De samenstelling van de liturgieën van de diensten wordt in samenspraak met de predikant door de Liturgiecommissie geregeld.