ds. J. Delhaas

Titel:
ds. J. Delhaas
Wanneer:
zo, 13. juni 2021, 10:00 h
Locatie:
Oudshoornse Kerk - Alphen aan den Rijn
Categorie:
Kerkdienst

Omschrijving

Over de dienst:

In heel veel kerken is het Gemeenschappelijk leesrooster uitgangspunt voor de zondagse liturgieviering. Het is een driejarig leesrooster, waar afwisselend het ene jaar het evangelie van Matteüs, het volgende jaar het Marcusevangelie en het derde jaar Lukas leidraad is. Rond de feesten wordt het onderbroken door het evangelie van Johannes. Dat komt daarmee veel minder integraal aan bod dan de andere, zogenaamde synoptische Jezus-verhalen. Daarom vind ik het een goed idee, dat sinds zondag Trinitatis van dit jaar (de zondag na Pinksteren) er een alternatief spoor wordt gevolgd met lezingen uit het Johannes-evangelie. Ik volg graag dit spoor. Komende zondag staat het verhaal van – zoals ik dat door de loop van de tijd gemakshalve ben gaan noemen – mevrouw Put. Het is buitengewoon interessant verhaal vanwege de communicatie op verschillende niveau’s. Je denkt dat je het over hetzelfde hebt – in het verhaal: over water – maar voordat je het weet zit het op een zog. heel ander level.

Bijbelverhalen zijn terecht leidend in liturgievieringen als ze ons vandaag ook weten te raken. Als ze zo vertaald worden dat ze ook ons aanspreken.

Volgens mij is dat geval met dit verhaal. Er is hierin sprake van een vrouw, een mens, die wegloopt voor anderen en voor zich zelf. Voortdurend op de vlucht. Niet jezelf onder ogen willen komen. In de ontmoeting met Jezus bij de put, gebeurt iets wat je heel therapeutisch zou kunnen utleggen. In dit verhaal wordt een mens, een vrouw met zichzelf geconfronteerd. Het eindigt ermee dat ze zichzelf en anderen weer onder ogen kan komen. Ze weet haar hele woongemeenschap richting Jezus op te krijgen. Terwijl de leerlingen van Jezus er beteuterd bij staan en niet hardop durven te zeggen wat ze vinden, nl. dat je – Jezus – niet zomaar een wildvreemde vrouw kunt aanspreken. Dat gevaar loopt de kerk altijd. Behoudender te zijn dan haar gids in het leven.

We mogen weer met meer mensen de viering bezoeken. Dat is vreugde. Iets meer ruimte voor zingen door de gemeente. De kerkenraad heeft voorlopig het slotlied aangewezen waar de kerkbezoekers – niet uit volle borst vanwege de aerosolen – mee mogen zingen. Ik heb een enthousiast lied gekozen over de liefde. Beperkt zingen heeft naast de gevoelde pijn daarover ook voordelen. Het levert de gelegenheid het liedboek nader te verkennen. Ik heb daarom liederen gekozen uit verschillende stijlen en periodes van de kerkmuziek die in het protestantisme en zeker in het vrijzinnig protestantisme met zijn voorliefde voor liederen uit de 19e eeuw, niet heel bekend zijn. Dus ik hoop op een aangename kennismaking met deze verschillende stijlen.

Tot slot van dit stukje en van de komende viering: nu de versoepelingen doorzetten en we ons opmaken voor het einde van de coronacrisis, zal ik na de zegen een after coronalied zingen. Het is ontstaan in de Iona community, tekst en muziek zijn van haar voorman: John Bell. De vertaling is van de Nederlandse componist, tekstschrijver en predikant Gert Landman. Ik hoop dat het lied zijn weg vind in onze gemeenschap, zowel in de kerk als thuis.

 

Jan Delhaas      


Locatie

Locatie:
Oudshoornse Kerk