Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

De lezingen vinden plaats in de Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn. De ingang is aan de Delftzichtweg 1 (in de achterzaal).

Zij worden in principe gehouden op de derde donderdag van de maand, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur, en ze zijn openbaar.

De leden betalen voor het seizoen 2017/2018 een contributie van € 20,- per persoon; dat is voor 6 lezingen, een kerstviering en een jaarvergadering. Voor incidentele belangstellenden is de toegangsprijs € 5,- per lezing.

Meer over de Vrijzinnige Studiekring

De Vrijzinnige Studiekring is in 1948 opgericht door ds. P.J. Cannegieter (destijds predikant van de Oudshoornse Kerk). De studiekring organiseert lezingen van uiteenlopende aard, onder andere op godsdienstig gebied, maar ook op andere culturele terreinen. De studiekring bestaat momenteel uit 26 leden, maar de bijeenkomsten worden veelal ook door belangstellenden uit Alphen aan den Rijn e.o. bezocht.

Voor het komende seizoen 2017-2018 komen:

21 september 2017: mevrouw C. Dahmen; onderwerp: ‘Dorothee Sölle’

26 oktober 2017: heer Tj. v.d. Berk; onderwerp: ‘Het oude Egypte, bakermat van het jonge Christendom’

23 november 2017: mevrouw K. Jense; onderwerp: ‘Muziek van vrouwelijk componisten’

25 januari 2018: mevrouw S. Oosterwijk; onderwerp: ‘Graven in het verleden: dood, begraven en gedenken door de eeuwen heen’

22 februari 2018: mevrouw G. Hoekveld; onderwerp: ‘Rembrandt en Chagall, gelijke Bijbelse thema’s, overeenkomsten en verschillen’

22 maart: mevrouw C. Peters; onderwerp: Áls je niet meer beter wordt’

Kortheidshalve verwijzen wij voor meer informatie naar het bijgevoegde programmaboekje.

Als u een indruk wilt krijgen van de verscheidenheid aan behandelde onderwerpen, verwijzen we u naar het overzicht van de laatste 5 jaar, alsmede een korte terugblik op de eerste 55 jaar van de Studiekring.

Het bestuur bestaat uit:

  1. ds. M.M. Kwant voorzitter
  2. L. Marcin secretaris
  3. P. van Essen penningmeester
  4. C. Smits bestuurslid / vicevoorzitter
  5. M. Cournil bestuurslid / lief en leed

Contributie kunt u overmaken naar:

NL35 ABNA 0892906561 ten name van Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk.

 

Documenten van de Vrijzinnige Studiekring

Bestandsnaam Grootte Datum & Tijd
A Microsoft Word file Overzicht lezingen 2012-2017 en geschiedenis Vrijzinnige Studiekring 16.92 KB 2017-10-09 20:15:40
An Adobe Acrobat file programma-boekje 2017-2018-vs2 1.78 MB 2017-11-11 08:57:28