Uit het kerkblad 

Kerkdiensten komende weken

ds. M. Hofman

12-12-2021 10:00

3e Advent

ds. M. Opgelder

19-12-2021 10:00

4e Advent

ds. M. Roos

24-12-2021 22:00

Kerstnachtdienst

ds. D.C. Peters

25-12-2021 10:00

Kerst - Kids in Action

Vieren en doen

Kerkdiensten:
Op 21 november ging in de dienst ds. M. Opgelder voor. Het was een ingetogen dienst op deze Eeuwigheidszondag. We moesten helaas al besluiten in beperkte mate aanwezig te zijn en het zingen weer stoppen.
Het blijft steeds wikken en wegen: wat is verstandig, wat kan wel en wat beter niet. We begrijpen dat dit voor u ook lastig en verwarrend kan zijn, maar we moeten oppassen. We zullen steeds opnieuw overwegen wat doorgang kan vinden.
Op zondag 28 november ging dhr. B. Lautenslager bij ons voor. De 1e zondag van Advent en wat staat ons allemaal nog te wachten……

Wij vragen u zich weer van tevoren aan te melden voor de kerkdienst bij de scriba. Dit kan tot vrijdagmorgen 12.00 uur. Daarnaast moet u met mondkapje komen en dit ook ophouden bij het lopen door de kerk. Als u eenmaal zit mag het mondkapje af. We zingen niet meer.
Uiteraard vragen wij u thuis te blijven als u corona gerelateerde klachten hebt. Mochten er in de tussentijd andere adviezen vanuit de PKN komen dan zullen we u daarover in de weekbrief berichten.

Bij de diensten: Op zondag 5 december gaat ds. L. Heuvelman bij ons voor. Het is de 2e zondag van Advent
Een dienst waarin u van harte welkom bent, mits u zich heeft aangemeld.
Wij hebben het collecteren weer hervat, maar gaan niet rond met de collectezak. Bij beide uitgangen staat een ambtsdrager met 2 collectezakken, voor beide collectes een zak, zo blijft het nog een beetje “Coronaproef”
Uiteraard kunt u die thuis meekijkt en/of meeluistert uw giften blijven storten op de bekende bankrekeningnummers.
Op zondag 5 december zijn de collecten bestemd voor: 1e collecte voor het college van kerkrentmeesters en de 2e collecte is voor de Diaconie.
De bloemen worden deze maand verzorgd door de familie Splinter.

Zondag 12 december
Op deze 3e zondag van Advent zal ds. Menno Hofman voor gaan in de dienst.
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de kosten van het college van Kerkrentmeesters en de 2e collecte is voor de Energielasten. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!

Omzien naar elkaar

Momenteel kan ik u geen namen noemen van gemeenteleden waar zorgen om zijn.
Het is altijd lastig als je weet dat mensen in meer of minder mate ernstig ziek zijn en dat liever bij zich houden. U kent ze vast ook. Toch realiseer ik me dat het niet erg is dit niet te delen, het is immers de informatie van diegene en die mag zelf beslissen wat hij/zij met die informatie wil doen. Laten wij aan hen denken, aan hen en aan hun naaste familie in deze soms onzekere tijd.

Bloemen uit de dienst
Op zondag 21 november zijn de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet naar fam. Heikoop in Noorden gebracht
Op zondag 21november zijn de bloemen met een hartelijk groet van de gemeente naar Trix Groenheiden gebracht

Uit de agenda:
Kan ik melden dat de kerkenraad heeft besloten alle activiteiten te annuleren.
Het oplopen van de besmettingen en nu met de Zuid-Afrikaanse variant erbij bracht ons bij dit besluit. Een besluit dat pijn doet, bij ons, maar zeker bij u. Juist in die donkere decembermaand is het zo fijn om iets gezelligs met elkaar te kunnen beleven. Het zit er helaas niet in, blijf in contact met elkaar en nog belangrijker: blijf gezond!

Heeft u uw emailadres nog niet doorgegeven voor het ontvangen van de weekbrief? Dat kan bij de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur en beleid

Opbrengst collecten:
21-11-2021:
1e collecte € 75,65   (Kerkrentmeesters)
2e collecte € 101,90 (Lisette Vroege stichting)

28-11-2021:
1e collecte € 74,90   (Onderhoud gebouw)
2e collecte € 44,10   (Diaconie)

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

            “De beste vriend die je kunt hebben in moeilijke tijden,
                 zijn je eigen positieve gevoelens!”

 Met een hartelijke groet
Maartje Hesseling, scriba

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.