Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

De lezingen zijn openbaar en vinden plaats in de Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn. De ingang is aan de Delftzichtweg 1 (in de achterzaal).

Zij worden in principe gehouden op de derde donderdag van de maand, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur, en ze zijn openbaar.

Komende data:

Er zijn geen komende evenementen

De leden betalen voor het seizoen 2023-2024 een contributie van € 22,- per persoon; dat is voor 6 lezingen, een kerstviering en een jaarvergadering. Voor incidentele belangstellenden is de toegangsprijs € 5,- per lezing.

Meer over de Vrijzinnige Studiekring:

De Vrijzinnige Studiekring is in 1946 opgericht door ds. P.J. Cannegieter (destijds predikant van de Oudshoornse Kerk). De studiekring organiseert lezingen van uiteenlopende aard, onder andere op godsdienstig gebied, maar ook op andere culturele terreinen. De studiekring bestaat momenteel uit 22 leden, maar de bijeenkomsten worden veelal ook door belangstellenden uit Alphen aan den Rijn e.o. bezocht.

 

Als u een indruk wilt krijgen van de verscheidenheid aan behandelde onderwerpen, verwijzen we u naar het overzicht van de laatste 5 jaar, alsmede een korte terugblik op de eerste 55 jaar van de Studiekring.

Het bestuur bestaat uit:

   • voorzitter: ds. L.L.J. Webbink
   • vice-voorzitter: T.T.J. Eradus
   • secretaris: L. Marcin  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   • penningmeester: C.P.H. Smits
   • bestuurslid M. Cournil 
   • bestuurslid: vacature

Contributie kunt u overmaken naar:

CPH Smits en/of TTJ Eradus
NL71 SNSB 8839 2502 71

Hierover het volgende:
Namens het bestuur hebben de heren C.P.H. Smits (penningmeester) en T.T.J. Eradus (vice-voorzitter) onderzoek gedaan naar de sinds kort verplichte bankkosten voor een zakelijke rekening voor de Vrijzinnige Studiekring bij de ABN-AMRO en ING. Bij beide banken lopen de totale kosten dermate hoog op (circa € 300,- per jaar), dat dit voor de studiekring geen optie is om verder te gaan met een zakelijke rekening. Immers, naast circa € 1.200,- uitgaven op de begroting, zouden daarnaast nog eens een bedrag ad € 300,- aan bankkosten komen. Onevenredig veel! Beide banken zijn niet bereid om, gezien de aard van de boekingen, over te gaan op een veel goedkopere en/of privérekening. De SNS bank bleek wel bereid te zijn om voor de studiekring een en/of privérekening te openen, zij het niet op naam van de Vrijzinnige Studiekring maar op persoonlijke titel. Het bestuur heeft besloten per direct een en/of privérekening te openen bovengenoemde SNS-rekening.

 De jaarlijkse bankkosten bij de SNS bank zijn € 39,60. De SNS rekening is inmiddels geactiveerd. Deze rekening is uitsluitend bedoeld voor de inkomsten en uitgaven voor de Vrijzinnige Studiekring. De kascommissie kan hierop toezien. U wordt daarom verzocht om vanaf heden uw contributie nog uitsluitend op bovengenoemde rekening van de SNS bank over te maken.

Documenten van de Vrijzinnige Studiekring: