Kerk zijn in tijden van Corona

De kerkdiensten van de Oudshoornse Kerk worden wel gehouden alleen in een lege kerk, zodat ze online mee te beleven zijn.

U kunt live of achteraf luisteren via Kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10285.
Ook kunt u live of achteraf kijken op ons Youtube-kanaal
We kunnen op deze manier de onderlinge band zoveel mogelijk in stand proberen te houden.
Bijeenkomsten, vergaderingen, ontmoetingen en bezoekwerk kunnen helaas niet doorgaan.
Laten we proberen om via mail, app of de telefoon met elkaar verbonden te blijven.

Uit een gedicht van de Ierse monnik Richard Hendrick OFM

Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd 
een wedergeboorte van liefde zijn.

Veel sterkte in deze moeilijke tijd,

ds. Marijke Kwant

Welkom bij de Oudshoornse kerkgemeenschap

Wie zijn wij?

De Oudshoornse Kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is een gemeente met een vrijzinnig karakter.
 
Wij geloven in een gemeente:
• die blij is met een grote persoonlijke geestelijke vrijheid en
• die respect heeft voor de mens, het menselijk geweten en de menselijke waardigheid en
• die alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, ongeacht hun taal, ras, geslacht, geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing.
• Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen.  
 

Elke zondag is om 10:00 uur een kerkdienst.

Ontmoetingszondagen (zie agenda) gezamenlijke dienst voor het hele gezin. Er is dan een aparte dienst voor de kinderen en de tieners.
 

Elke dienst is een bijzondere ervaring.

• Het prachtige Hess orgel begeleidt het zingen.
• De cantorij luistert regelmatig de dienst op.
• De kerk met zijn ramen, interieur en unieke akoestiek geeft een rustpunt.
• Tegen deze achtergrond ontvouwt zich de liturgie die inspireert en bemoedigt.
 
En altijd is er na de dienst gelegenheid wat te drinken en mensen te ontmoeten, vragen te stellen.
 

Waardevol verbinden

Wij willen een eigentijdse kerk zijn, bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen.
Wij staan een geloofsbeleving voor die ruimte biedt aan de uitkomsten van wetenschap en cultuur.
In deze zin beschouwen wij de bijbel als een rijke bron van inspiratie, een verzameling van boeken, liederen, gebeden, angstkreten en juichtonen met een wordingsgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.