Uit het kerkblad 

Kerkdiensten komende weken

Vieren en doen

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via de:  Livestreampagina of op www.ohklive.nl 

Kerkdiensten: 

Op zondag 20 november hebben wij herdacht die mensen uit ons midden, die het afgelopen jaar zijn overleden.

Al met al een beladen moment met een mix van gemis, verdriet en hoop en verwachting. Dat zij niet voor niets geleefd hebben, niet verdwenen in het niets, maar geborgen zijn bij God. In het licht van liefde en genade.

In de hoop, verwachting en vertrouwen dat Gods Geest hen en ons niet/nooit loslaat.

Zondag 20 november ging ds. Hans Le Grand bij ons voor. Hij gaf ons het volgende:

“Vanuit de gefragmenteerde wereld van ons dagelijks bestaan komen we samen, op zoek naar heelheid. 

Door vele zorgen en bemoeienissen en door verschillende en zelfzuchtige doelen zijn we gescheiden van elkaar en verdeeld in onszelf 

En toch weten we dat geen van de takken uiteindelijk van die levensboom afgesneden is, de levensboom die ons allen voedt en onderhoudt. 

We koesteren de eenheid met degenen om ons heen en met de talloze generaties die ons voor zijn gegaan.  

We willen vasthouden aan alle goeds dat we overgeleverd hebben gekregen, maar tegelijk proberen om datgene achter te laten dat verouderd en fout is. 

Laat ons werken in de hoop dat er een dag mag komen zonder haat, geweld en onrechtvaardigheid. 

Mogen wij gevoed worden in de groei van ons eigen leven door de groten onder de mensen, wiens licht onze weg verlicht.  

Zondag 4 december: De Remonstrantse gemeenschap en de Oudshoornse kerk organiseren jaarlijks een dienst met een “Preek van de Leek”

Dit keer geen “Preek van de Leek” maar “Rede van de Rabbijn”.

Marianne van Praag, sinds 2012 rabbijn van de Liberaal Joodse gemeente in Den Haag, houdt haar rede tijdens de dienst waarin zij samen voorgaat met ds. Laura van Asselt van de Remonstranten.

Het thema is Licht in de duisternis. Dat sluit aan bij zowel het Joodse Chanoeka (het feest van de lichtjes) als de christelijke Kerst. Beide worden in december gevierd. Met oorlogen zo dichtbij en verderop in de wereld een passend en hoopvol onderwerp.

Het belooft een open en muzikale samenkomst te worden.

De collecten zijn tijdens de 1e rondgang bestemd ter bestrijding van de kosten, tijdens de 2e rondgang collecteren we voor de mensen uit de Oekraïne

Op zondag 11 december, 3e advent zondag gaat ds. S. ten Heuw bij ons voor.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor: de kerkrentmeesters en de opbrengst van de 2e collecte is bestemd voor de energielasten.

We collecteren weer tijdens de dienst.

Kijkt u thuis mee dan kunt u uw gaven overmaken op de bekende bankrekeningnummers, ook verderop vermeld, en in de weekbrief.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Wil Splinter.

Op zondagmiddag 11 december 2022 zal het beroemde en volgens Engelse koortraditie zingende Roder Jongenskoor weer een Even Song verzorgen. Dat is een geheel Engelstalige kerkdienst in het teken van Advent, die wordt geleid door onze eigen predikant, ds. Leo Webbink. De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door het Ina van Damfonds.

Aanvang is 15.00 uur

Na afloop houden we een collecte.

Omzien naar elkaar 

Er zijn altijd zorgen om gemeenteleden en familieleden van gemeenteleden. Het is niet aan mij om hier persoonlijke gegevens te delen, maar als u dat wel op prijs stelt kunt u dit aan mij doorgeven. Het is natuurlijk fijn als wij als gemeente wél op de hoogte zijn van uw zorgen, we kunnen u dan met elkaar steunen. Vindt u het kerkblad “te groot” om in te delen dan kan dat altijd in de weekbrief.

Indien u dat wenst kunt u contact met mij opnemen,

Ds. Webbink, telefoon 06 19 26 25 66email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bloemen uit de dienst

Op zondag 20 november gaven we de bloemen ter bemoediging mee aan onze predikant, ds. Leo Webbink en op zondag 27 november gaven wij de bloemen met een hartelijke groet aan Koos van Alphen.

Uit de agenda:

De cantorij repeteert iedere woensdag om 20.00 uur

Woensdag 14 december is er weer een gezellige kerstlunch in de Oudshoornse Kerk.

We beginnen om 11 uur met een kopje koffie en wat lekkers en sluiten af om

14.00 uur

Iedereen is welkom, maar wel even aanmelden voor vrijdag 9 december.

Dit mag bij Hennie van Marsbergen telefoon: 06-1127312 of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijke groeten namens de aandachtcommissie

Hennie van Marsbergen

Voor de overige activiteiten: deze vermelden we in de weekbrief.

Heeft u uw emailadres nog niet doorgegeven voor het ontvangen van de weekbrief? Dat kan bij de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur en beleid

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie:

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.        

Met een hartelijke groet
Ds. Leo Webbink