CMS modules by everest poker.
Print

 

Welkom

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt in zijn algemeenheid ruimte aan verscheidenheid in geloofsbeleving. De Oudshoornse kerkgemeenschap is daarvan een sprekend voorbeeld: een Hervormde gemeente met een vrijzinnig karakter. De Oudshoornse kerkgemeenschap wil een eigentijdse kerk zijn, bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij staan een geloofsbeleving voor die ruimte biedt aan de uitkomsten van wetenschap en cultuur.

In deze zin beschouwen wij de bijbel als een rijke bron van inspiratie, een verzameling van boeken, liederen, gebeden, angstkreten en juichtonen met een wordingsgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.

Wij geloven in vrijheid en verdraagzaamheid. Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen. Wij juichen de participatie in samenwerkingsvormen toe.

Regelmatig verlenen :

  • het Koninklijk Zangkoor NPB en
  • het vocale Ensemble medewerking aan de diensten.

 

Elke zondag is er een kerkdienst die om 10:00 uur begint.

Regelmatig werken muzikale gasten van buiten aan de diensten mee.

Kinderen krijgen ook ruime aandacht. Zo is er maandelijks de KIDS IN ACTION.

Wanneer het bovenstaande u aanspreekt kunt u terecht in de Oudshoornse kerk, die in méér dan één opzicht ruimte biedt aan velen.

De Oudshoornse kerk lééft en bruist van activiteiten :

  • Er is een studiekring
  • Er is een bijbelkring
  • Er is een actief beleid in jeugd- en jongerenwerk
  • Er zijn seniorenmiddagen
  • Er zijn gesprekskringen en
  • Er is een stichting van "Vrienden van de Oudshoornse kerk".

 

Wij geloven in een gemeente :

  • die blij is met een grote persoonlijke geestelijke vrijheid en
  • die respect heeft voor de mens, het menselijk geweten en de menselijke waardigheid en
  • die alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, ongeacht hun taal, ras, geslacht, geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing.

 

Monday the 26th. Joomla Templates 2.5. OUDSHOORNSEKERK
Copyright 2012

©