CMS modules by everest poker.
Print

 

Moslims op bezoek in de kerk


Op vrijdag 14 oktober zal een aantal moslims zowel van de Turkse als van de Marokkaanse Moskee te gast zijn in onze kerk.
Dit bezoek zal plaatsvinden van 10 - 12 uur. Na de ontvangst met koffie met iets lekkers erbij zal er een korte Power Point Presentatie zijn over wat het Christendom inhoudt en daarna gaan we in kleine gemengde groepen met elkaar in gesprek over vragen als:


- Wat betekenen de aanslagen van de laatste maanden voor jou?
- Hoe ervaar je de toegenomen spanningen?
- Hoe sta je tegenover de vluchtelingen?


Om ongeveer 11.30 uur is er dan gelegenheid voor de gasten om de kerk te bekijken.

 

Avond over Rouw

Wanneer je iemand die je dierbaar is verliest, dan heb je verdriet, je rouwt. Je moet verder met je leven zonder die ander en dat kan heel moeilijk zijn. Je hele leven wordt als het ware op zijn kop gezet.
Over wat er met je gebeurt wanneer je rouwt en wat rouwen nu eigenlijk is zal een avond gehouden worden in de zaal van de kerk op: donderdag 13 oktober 20 – 22 uur

U bent allen van harte welkom.

 

Welkom

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt in zijn algemeenheid ruimte aan verscheidenheid in geloofsbeleving. De Oudshoornse kerkgemeenschap is daarvan een sprekend voorbeeld: een Hervormde gemeente met een vrijzinnig karakter. De Oudshoornse kerkgemeenschap wil een eigentijdse kerk zijn, bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij staan een geloofsbeleving voor die ruimte biedt aan de uitkomsten van wetenschap en cultuur.

In deze zin beschouwen wij de bijbel als een rijke bron van inspiratie, een verzameling van boeken, liederen, gebeden, angstkreten en juichtonen met een wordingsgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.

Wij geloven in vrijheid en verdraagzaamheid. Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen. Wij juichen de participatie in samenwerkingsvormen toe.

Regelmatig verlenen :

  • het Koninklijk Zangkoor NPB en
  • het vocale Ensemble medewerking aan de diensten.

 

Elke zondag is er een kerkdienst die om 10:00 uur begint.

Regelmatig werken muzikale gasten van buiten aan de diensten mee.

Kinderen krijgen ook ruime aandacht. Zo is er wekelijks de KIDS IN ACTION.

Wanneer het bovenstaande u aanspreekt kunt u terecht in de Oudshoornse kerk, die in méér dan één opzicht ruimte biedt aan velen.

De Oudshoornse kerk lééft en bruist van activiteiten :

  • Er is een studiekring
  • Er is een bijbelkring
  • Er is een actief beleid in jeugd- en jongerenwerk
  • Er zijn seniorenmiddagen
  • Er zijn gesprekskringen en
  • Er is een stichting van "Vrienden van de Oudshoornse kerk".

 

Wij geloven in een gemeente :

  • die blij is met een grote persoonlijke geestelijke vrijheid en
  • die respect heeft voor de mens, het menselijk geweten en de menselijke waardigheid en
  • die alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, ongeacht hun taal, ras, geslacht, geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing.

 

Sunday the 2nd. Joomla Templates 2.5. OUDSHOORNSEKERK
Copyright 2012

©